Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jakub Rumiński Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
Numer rachunku bankowego Kancelarii: 78 16001462 1814 0538 3000 0001

 
 

Kancelaria Komornika Sądowego zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Wola. Kancelaria na wyraźny wniosek wierzyciela w zakresie wyboru komornika posiada uprawnienie do prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających na terenie apelacji warszawskiej (obszar właściwości Sądu Apelacyjnego). Szczegółowe informacje wraz z interaktywną mapą oraz wszelkie inne informacje dotyczące właściwości miejscowej kancelarii znajdziecie Państwo zakładce Obszar Działania.
W kancelarii korzystamy z systemów elektronicznych, które pozwalają w sposób najbardziej efektywny doprowadzić do ustalenia oraz zajęcia majątku dłużnika (np. OGNIVO, PUE, CEPIK, ZUS, EPUAP, CBDKW). Kancelaria duży nacisk kładzie na współpracę z wierzycielem oraz informowanie go o podejmowanych czynnościach. Jesteśmy w stanie przedstawić rozwiązania informatyczne pozwalające na zapoznanie się ze sprawami złożonymi do kancelarii bez potrzeby kontaktu telefonicznego, pisemnego czy też osobistego.
 

Call Now Button